Atbalsts, kā pamats izaugsmei.

Arī 2021./2022. mācību gadā Valmieras 2. vidusskola sniedza atbalstu skolēniem projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr. 8.3.4.0/16/I/001  ietvaros. Kā arī pērn, sadarbībā ar vecākiem, skolotājiem, atbalsta personālu un skolas vadības komandu, skolēniem tika piedāvāts daudzveidīgs atbalsts mācību jomā. Analizējot turpmākās attīstības prioritātes, katram no projektā iesaistītiem izglītojamiem tika piedāvāta iespēja pilnveidot un paplašināt savas zināšanas dažādos mācību priekšmetos.  Lai arī šis mācību gads tika ievērojami ietekmēts no COVID pandēmijas puses, mūsu skola mācību gada 1.semestrī nodrošināja 59 atbalsta plānu realizāciju. Savukārt otrajā semestrī, tika realizēts 81 atbalsta plāns. Neskatoties uz šobrīd aktuālo pedagogu deficītu Valmieras 2.vidusskola spēja nodrošināt atbalsta sniegšanu tādos mācību priekšmetos, kā matemātika, latviešu valoda, angļu valoda, mazākumtautību valoda un literatūra, fizika u.c.

Atbalsts tika sniegts arī citās jomās. Transporta izdevumu kompensācijas jomā, ēdināšanas iespēju nodrošināšanā, dienesta viesnīcas izdevumu segšanā.

Kā atzīst Valmieras 2.vidusskolas projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” koordinatore Sanita Vītola, plaša spektra sniegto atbalstu ļoti atzinīgi ir novērtējuši skolēnu vecāki un arī paši skolēni. Sniegtais atbalsts ne tikai ir nodrošinājis iespēju nokļūt līdz skolai un saņemt siltās pusdienas, bet arī palīdzēja skolēniem saņemt papildus motivāciju mācību jomā.

 

Rakstu sagatavoja projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Valmieras 2.vidusskolas koordinatore

Sanita Vītola

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux