Pirmais izaugsmes treniņš “Ārpus rāmja”

Projekta ietvaros “Te un tagad” notika pirmais  izaugsmes treniņš. Valmieras Jaunatnes centra VINDA, jaunatnes lietu speciāliste Simona Šmidte un direktora vietniece Agija Veinberga, novadīja treniņu par personīga laika menedžmentu,  personiskā darba mērķa izvirzīšanu un rezultātu sekmēšanu 7. un 10. klašu jauniešiem.

Jauniešiem bija dota iespēja saplānot mazos mērķišus un lielos mērķus, iepazīt stratēģijas, kā sasniegt rezultātus un veikt sava darba pašvērtējumu.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, projekta “Te un tagad”

Citi raksti

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux