„Karjeras plānošanas un lēmuma pieņemšanas pakāpieni”

Piektdien, 22.martā, Valmieras 2.vidusskolas 9.klases skolēni piedalījās atbalsta pasākumā „Karjeras plānošanas un lēmuma pieņemšanas pakāpieni”.

Pasākumu noorganizēja un vadīja skolas pedagogs karjeras konsultants- Lolita Eklone. , projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar „karjeras pakāpieniem” un lēmumu pieņemšanas modeli.

               Pasākumā aktīvi līdzdarbojās visi 9.klases skolēni, gan individuāli, gan pāros iepazinās ar „karjeras pakāpieniem” un lēmuma pieņemšanas posmiem un praktiski darbojoties un patstāvīgi domājot izveidoja savus „karjeras pakāpienus”, kā arī mēģinot formulēt savu lēmumu un plānu kā to īstenot.

   Lai veiksmīgi plānotu savu karjeru tika noskaidrots skolēnu zināšanas par to, kas ir pienākumi un kas ir tiesības. Pēc tam skolēni praktiski darbojoties pāros mēģināja sagrupēt cilvēka tiesības un pienākumus. Nobeigumā  secinājām, ka ikviena tiesību norma ir īstenojama tikai ciešā saistībā ar pienākumiem.

Pasākuma noslēgumā skolēni atzina, ka ieguvuši svarīgu un noderīgu informāciju par to kā izvēlēties savu profesiju, par to, ka ir nepieciešams plānot savu karjeru, nostiprināja priekšstatu par to , kas ir tiesības un kas pienākumi, kā arī patika kā tas notika-  interaktīvi ar spēles elementiem.

            Paldies visiem 9.klases skolēniem un klases audzinātājai Oksanai

Štainmillerei par aktīvu sadarbību un līdzdalību pasākuma norisē.

 

Informāciju sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux