Pie mums viesojas Igauņu skolotāji

Kohtla Jarve (Igaunija) Slāvu pamatskolas skolotāji daļu sava pavasara brīvlaika nolēma pavadīt Latvijā, lai 23.un 24.martā apmeklētu sadarbības partnerus – Valmieras 2.vidusskolu. 2014. gadā tika atjaunots sadarbības starptautiskais līgums starp šīm skolām, uz kuru balstoties kolēģi dalījās pieredzē savā pedagoģiskajā darbā, organizēja dažādas meistarklases un pasākumus, iniciēja dažādu projektu darbu vietējā un starptautiskā līmenī. 2014. un 2015. gadā abas skolas aktīvi piedalījās starptautiskajā projektā „Bilingvālās izglītības veiksmes stāsti” (NordPlus Junior), sadarbojoties ar kolēģiem no Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Divus gadus pēc kārtas Valmieras 2.vidusskolas pedagogi ir konferences „Aktuaalsedsuunad ja arenguperspektiivid projekti raameskeelekumbluskonverentsil „Mitmekeelsehariduseedulood ja arendamiseperspektiivid”darbnīcu un plenārssēžu vadītāji, Slāvu pamatskolā, Kohtla Jarve.  

23.martā Igaunijas skolotāji piedalījās mācību – izzinošajā seminārā, lai iepazītos ar Latvijas izglītības sistēmu, izglītības programmu saturu, valsts pārbaudes darbu formām, skolas pārcelšanas eksāmeniem, skolotāju tālākizglītības iespējām, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu, darbu ar skolēniem, kuriem ir mācīšanas traucējumi. Dialoga laikā starp abu skolu kolektīviem tika atrasti saskarsmes punkti gan izglītības sistēmās, gan konkrēto skolu darbībā.
24. martā Igaunijas kolēģi apmeklēja 12 atklātās stundas, vērojot bilingvālās metodikas iespējas, kuras mācību procesā demonstrēja Valmieras 2. vidusskolas pedagogi: Larisa Ļedovskiha (matemātika), Tatjana Gusakova (matemātika), Tatjana Koziņeca (dabaszinības), Alla Sāre (latviešu valoda), Olga Suharževska (angļu valoda un CLIL), Ņila Zaiceva (ģeogrāfija), Tatjana Koļesņikova (matemātika), Natālija Šilde (matemātika), Rita Šaurova (vizuālā māksla), Anita Molotkova (mūzika), Olita Šarlāne (CLIL) un Viktorija Jupātova (sports).
Pēcpusdienā notika informatīvais seminārs ar Valmieras 2.vidusskolas skolotājiem „Inovācijas Igaunijas izglītības sistēmā”, kurā Slāvu pamatskolas direktore Irina Putkonena ar saviem kolēģiem Ilyanu Matvejevu, Margaritu Gorsku un Sergeju Sobolevu dalījās pieredzē par mācību procesa digitalizāciju, e-resursu izmantošana mācību procesā, darbu ar skolēniem, kuriem ir mācīšanas traucējumi, e-vidi skolas žurnālā un diferencētajiem pārbaudes darbiem Igaunijā.
Pieredzes apmaiņa jebkurā līmenī sniedz pozitīvas emocijas un jaunas idejas, kā arī ļauj paskatīties un novērtēt savu pedagoģisko darbību no citu skatu punkta, dibinot jaunus kontaktus turpmākajai sadarbībai.
Paldies mūsu skolas komandai par aktīvu dalību seminārā un dalīšanos pieredzē!

Vjačeslavs Piskunovs
Direktora vietnieks izglītības jomā

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux