PIRLS pētījums

Skola piedalās Starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā (PIRLS), kas ir Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) organizēts pētījums 4. klašu skolēniem lasītprasmē, kurā šogad piedalīsies vairāk kā 50 pasaules valstis. PIRLS 2016 pētījumu Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā veic Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts. Pētījumā piedālās 4.klase un skolotāja Larisa Ļedovskiha, Pētījums skolā notika 2. maijā.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux