Projekta “Te un tagad” STARTERS aktivitāte

Atrodoties neformālā vidē, atšķirīgos apstākļos ārpus mūsu ierastās vides, jaunieši iepazīnās ar Vidzemes piekrastes pērli, Saulkrastiem. Saliedēšanās pasākumā – ekskursijā uz Saulkrastiem piedalījās visu 10.klašu  skolēni. Jau autobusā skolēni aktīvi iesaistījās saliedēšanās spēlēs. Saulkrastos pie jūras skolēniem bija noorganizēta sportiska aktivitāte – objektu un kontrolpunktu meklēšana, spēles laikā izmantojot mobilo spēles aplikāciju. Skolēni darbojās jauktās komandās no dažādiem groziem. Kā atzina projekta dalībnieki, bija interesanti iepazīt jaunos klasesbiedrus, iegūt jaunus draugus, nostiprināt piederību Valmieras 2.vidusskolai.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, projekta “Te un tagad ”

Citi raksti

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux