„Profesiju pasaulē!”

Ceturtdien, 17.oktobrī, Valmieras 2.vidusskolas 7.klases skolēni devās iepazīt profesiju pasauli.

Karjeras atbalsta mācību ekskursijā skolēni  devās ar mērķi  iepazīties  ar profesiju daudzveidību un darba vidi uzņēmumos Latvijā.

Skolēni apmeklēja uzņēmumu Latvijas Valsts ceļi un speciālā ceļu būves laboratorijā iepazinās ar to, kā top ceļi, no kā top ceļi, kas ir kvalitatīva ceļa rādītāji un uzzināja par dažādām profesijām šajā jomā. Laboratorijā skolēni praktiski varēja vērot un aplūkot, kā ar dažādām iekārtām tiek pārbaudīti ceļu būves materiāli: smilts, šķembas, grants, bitumens, un uzzināt, kā praktiski tiek izmērīts ceļa līdzenums, raupjums, nestspēja.

Skolēni varēja paplašināt savu redzesloku, pielietot savas iepriekšējās zināšanas atbildot uz dažādiem specifiskiem jautājumiem, ieguva jaunu informāciju, kā  arī paplašināja savas zināšanas ceļa būves speciālistu profesijās – mērnieks, arhitekts, ģeodēzists, inženieris, telpiskās vides dizainers, ceļu būvnieks, asfalta lējējs, ķīmiķis, laborants  u.c.

Skolēni viesojās arī  RTU, lai uzzinātu par eksakto zinātņu jomas studiju jomām un  profesijām un iepazītu reālo mācību vidi. Skolēni praktiski darbojās divās laboratorijās – „Siemens” un „Latvenergo”, lai paši praktiski izmēģinātu darboties ar elektrotehniskām un elektroniskām shēmām, uzzinātu nākotnes perspektīvas inženierzinātņu jomas profesijās un varētu padomāt, vai arī viņi vēlētos izvēlēties nākotnē šīs profesijas, tāpat, kā to veiksmīgi dara skolēniem pazīstamie vairāki Valmieras 2.vidusskolas absolventi.

Ekskursijas noslēgumā skolēni iepazinās arī ar populāro našķu „Ādažu čipsi” ražotni Ādažos SIA „Orkla”. Skolēni ne tikai iepazinās ar ražotni un to kā top viņu iecienītākie čipsi, bet arī praktiski darbojās meistardarbnīcās, kur eksperimentējot ar dažādām garšvielām, izveidoja savus firmas čipsus un radoši izdomāja tiem nosaukumu.

Pasākuma laikā skolēni uzzināja par dažādām profesijām ražotnē, kā arī par pašdisciplīnas nozīmi darba dzīvē.

Paldies visiem 7.klases skolēniem, klases audzinātājai Anitai Molotkovai, kā arī Elizabetes un Aleksa mamai Diānai par piedalīšanos un atbalstu ekskursijas norisē.

 Pasākums notika skolā īstenotā ESF projekta Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros un transporta izdevumi  tika segti no projekta finansējuma.

 

Pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux