Projekta MORE LANGUAGES = MORE POSSIBILITIES

05.12.2018.

Projekta noslēguma seminārs

04.12.2018. Valmieras 2.vidusskolā notika projekta “More languages = More Possibilities” (Vairāk valodu = vairāk iespēju) noslēguma seminārs, kurā projekta dalībnieki dalījās pieredzē ar kursos ārvalstīs gūtajiem iespaidiem, praksē izmantojamām metodēm un materiāliem. Visi dalībnieki atzina, ka dalība programmā Erasmus+ ir paplašinājusi redzesloku un devisi idejas un ierosmes jauniem darbiem un projektiem.

 

20.11.2018.

Kursu nosaukums: Intensive German Course and CLIL for Teachers

Norises vieta: Berlīne, Vācija

Norises laiks: 05.11. – 09.11.2018.

Paldies! Kursi bija interesanti, 5 dienas intensīvi strādājām un apguvām un lielu vārdu apjomu. Pedagogi bija ļoti laipni, pretimnākoši, netikām pelti, ja kaut ko nesapratām vai nemācējām. Ļoti liels pozitīvisms.
Uzzinājām par CLIL aktivitātēm Vācijā, tās bija stipri līdzīgas ar mūsējām.
Negatīvs moments – ekskursiju programma nebija pārdomāta, tās notika tad, kad jau braucām projām, bet, protams, tas nav galvenais.

Larisa Ledovskiha

 

Kursu nosaukums: Intensive German Course and CLIL for Teachers

Norises vieta: Berlīne, Vācija

Norises laiks: 05.11. – 09.11.2018.

Mani galvenie ieguvumi no mobilitātes: es iejutos skolēna lomā. Brauciena laikā es strādāju grupā un apguvu vācu valodu. Grupā bija 12 cilvēki no Ķīnas, Korejas, Brazīlijas, Vjetnamas,  Kazahstanas un mēs ar Larisu no Latvijas. Apkārt bija 20-25 gadu veci jaunieši. Man patika sadarboties ar viņiem. Es sajutu tādu lojālu, korektu, labvēlīgu attieksmi no visiem. Mums visiem bija viens mērķis: attīstīt savu prasmi vācu valodā. Jaunieši bija ļoti motivēti, tas bija patīkami. Man patika pasniedzējas darbs un bija ļoti interesanti novērot, kā pasniedzēja vada mācību procesu, kā plāno laiku, izmanto dažādus paņiemienus. Atgriežoties savā klasē, man uzreiz sagribējās izmēģināt dažus paņēmienus.

Es uzzināju par izglītības sistēmu Vācijā. Man bija interesanti uzzināt, ka zemēs, kur ir daudz citā valodā runājošo cilvēku, mācības notiek gan mātes valodā, gan vācu valodā.

Prezentācijas laikā par CLIL mums bija iespēja iepazīties ar interneta vietnēm, kurās var atrast dažādas metodes, kuras var izmantot skolotājs savā darbā.

Protams, bija ļoti patīkami apskatīt Berlīni, apmeklēt Reihstagu, iepazīties ar kolēģiem no Vācijas un Slovākijas.

Tatjana Koziņeca

Kursu nosaukums: Intensive German Course and CLIL for Teachers

Norises vieta: Berlīne, Vācija

Norises laiks: 05.11. – 09.11.2018.

No 5. līdz 9. novembrim Valmieras 2. vidusskolas skolotāji Tatjana Koziņeca, Larisa Ļedovskiha un Vjačeslavs Piskunovs piedalījās Erasmus+ programmas tālākizglītības kursos „Intensiv Deutschkurs und CLIL für Lehrer” Berlīne. Kursos arī piedalījās skolotāji no Slovākijas, Šveices, Itālijas, Ķīnas, Korejas, utt. Tā bija noslēdzošā projekta mobilitāte Erasmus+  KA1 ietvaros.

Pirmdien notika iepazīšanās ar mācību centru Carl Duisberg centr Berlīnē, kursu dalībniekiem un pasniedzējam. Dienas sākumā notika valodas prasmju pārbaude un intervija ar centra pasniedzējiem. Pēc tam sākās nodarbības un pirmajā dienā mēs vērojām un apspriedām dažādas metodes un pieejas vācu valodas kā svešvalodas mācīšanā.

Otrdien mēs apspriedām jautājumus un problēmas, saistītas ar gramatikas mācīšanu, kā arī paši pildījām daudzveidīgus uzdevumus un piedalījāmies vācu valodas nodarbībās. Otrajā dienas daļā notika lekcija par CLIL metodikas pieeju un realizāciju Vācijā, kuru vadīja pasniedzēja Ivonna. Iepazinām Vācijas izglītības sistēmu, kā arī dalījāmies pieredzē ar Slovākijas kolēģi par mūsu valstu izglītības sistēmām, pieejām un bilingvālo apmācību.

Trešdien turpinājām pilnveidot savas vācu valodas prasmes, un jāatzīmē, ka Vācija viena no metodikām ir mainīt skolotājus apmācības procesā, lai students pierod pie vairākiem un atšķirīgiem apmācības stiliem un pasniedzējiem. Bija iespēja redzēt, kā strādā centra pasniedzēji Berlīnē, tā bija ļoti interesanta un  noderīga pieredze, pārspriežot to ar kolēģiem, secinām, ka tā ir labas prakses iespēja arī mūsu skolās. Trešās dienas pēcpusdienā devāmies  ekskursijā pa Berlīni, apskatot Brandenburgas vārtus, Uzvaras kolonnu, Berlīnes Domi, Aleksandra laukumu. Vakarā apmeklējam Friedrichstadt-Palast jaunu VIVID Grand šovu, kura pirmizrāde notika 11.oktobrī. Šajā izrādē tika investēti vairāk nekā 12 miljonu eiro, un tas ir tā vērts. Muzikāls šovs ar Philip Treacy avangarda dizaina kostīmiem, krāsas spēles, dekorācijām utt.

Ceturtdien nodarbības tēma  bija metodes un paņēmieni, kas varētu būt izmantoti, strādājot ar jauniem vārdiem un dažādi uzdevumi. Vairāk tika izmantota projektu metode, kuras laikā ar grupas biedriem bija iespēja pārrunāt dažādus jautājumus un tad tos prezentēt citiem. Pēcpusdienā notika lekcija un praktiskais seminārs Arianes Friedländer vadībā. Tēma: Fach- und sprachenintegriertes Lernen (CLIL), Bilingualer Sachfachunterricht.

Ceturtdien paspējām apmeklēt Reihstāgu. Tas ir Vācijas valsts ekonomiskais un politiskais centrs, viens no interesantākajiem vēsturiskiem un politiskiem objektiem Berlīnē, Vācijā.

Piektdiena bija kursu noslēguma  diena. Mēs runājām par lasīšanas nozīmi vācu valodas apguvē. Mums kā  kursantiem vajadzēja kārtot pārbaudes testu, ko veiksmīgi esam paveikuši. Noslēgumā notika kursu izvērtējums un sertifikātu izsniegšana.

Jāatzīmē brīnišķīgs ģeogrāfiskais izvietojums, samtainais rudens un saule, kas mūs priecēja nedēļas laikā, majestātiska arhitektūra ik uz katra stūra, draudzīga atmosfēra gan kursos, gan pastaigā pa pilsētu, viesmīlīgi vietējie iedzīvotāji, tas viss piešķir Berlīnei milzīgu pievilcības spēku.

Dalība projekta mobilitātē ir lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi un aprobēt jauniegūtās metodes mūsu skolā, paplašināt pedagogu profesionālās zināšanas un kompetenci, kā arī stimuls personīgai izaugsmei. Kursos gūto pieredzi izmantosim savā ikdienas darbā, gatavojoties mācību stundām, kā arī daloties pieredzē ar kolēģiem jau 4. decembrī.

Pateicamies par iespēju gūt jaunu pieredzi un iespaidus projekta koordinatorei Daigai Ramatai un skolas direktoram Andrejam Gluhovam.

Vjačeslavs Piskunovs

 

19.06.2018.

 Kursu nosaukums: Drama In Education: A Holistic Approach To Teaching With Drama Techniques

Norises vieta: Larissa, Grieķija

Norises laiks: 10.06.2018. – 16.06.2018.

Man šie kursi bija liels izaicinājums, jo nekad dzīvē nebiju viena pati braukusi uz citu valsti. Liels prieks, ka tiku galā, spēju runāt un saprasties ar citiem cilvēkiem angļu valodā, spēju stāvēt auditorijas priekšā un uzstāties angļu valodā. Protams, angļu valodas apguve ir jāturpina, bet šie kursi deva ļoti daudz tieši valodas apguvei un pielietošanas praksei.
Otrs ieguvums-metodika drāmas metodei. Tiesa gan – bioloģijā, gan ķīmijā šo metodi nevar izmantot bieži, taču tas varētu krietni ieinteresēt skolēnus un paskatīties uz šiem mācību priekšmetiem no citas puses.Šīs metodes visbiežāk varētu izmantot tematu sākumos, nobeigumos, arī klases pasākumos

Un ,protams, iespēja komunicēt ar citu valstu skolotājiem. Būtībā problēmas ir ļoti līdzīgas. Esmu guvusi iedvesmu tālākam darbam.

Velta Sniķere

24.04.2018.

Kursu nosaukums: Happy Schools: positive education for well-being and life-skills development.

Norises vieta: Florence, Itālija

Laiks: 16.04.2018. – 21.04.2018.

Kurss ieintriģēja ar savu piedāvājumu – pirmkārt, ir runāts par darbīgu, konkurētspējīgu, kompetenču pieejā balstītu izglītību, bet par laimīgu skolu – vēl nekad. Un, otrkārt –  kā sabalansēt laimīgas skolas jēdzienu ar brīvdabas pedagoģijas pamatu apguvi?

Izrādās, pavisam vienkārši.

Koncentrēties uz esošo mirkli. Izdzīvot to, domājot tikai par vienu konkrēto lietu. Kontrolēt, ko domā un ko runā. Ja esi dabā, tad arī ESI dabā! Un viss.

Jāatzīst, pirmās divas kursu dienas likās, ka esmu izvēlējusies ne īpaši pareizi. Esam taču raduši un organizējuši citiem projektus un darbnīcas un zinām, ka jāstrādā ir tā, ka muguras kūp. Daudz kas jāparāda, jāiemāca, jāapgūst. Bet kursu organizatori bija saplānojuši citu pieeju – vislabākās atbildes katram var sniegt tikai viņš pats. Un šīs atbildes arī atnāk vispareizākās un tieši tev piemērotas. Tā es trešajā kursu dienā piedevu pilsētai troksni, haotisko satiksmi un cilvēku pūļus, pieņēmu piedāvāto un laidos straumei līdzi. Un, jāteic, tā bija pareizā pieeja. Atnāca atbildes par brīvdabas pedagoģijas nozīmi pilsētvidē, radās pārliecība par mūsu katra personības vajadzību piepildīšanu skolā, kārtējo reizi pārliecinājos, ka mēs daudz ko darām labi un pareizi.

Daiga Ramata

 

23.04.2018.

Kursu nosaukums: Fluency & Language Development for Educational Staff

Norises vieta: Valleta, Malta

Laiks: 09.04.2018.- 13.04.2018.

Valodu kursi bija rezultatīvi, papildināju savas svešvalodu zināšanas un valodas prasmes. Viss bija padomāts- mācību materiāli, iespēja praktizēties un mācīties internetā, runāšanas un filmu skatīšanās stundās, omulīga, viegla un nepiespiesta gaisotne. Katram tika dota iespēja aktīvi piedalīties sarunās, attīstīt savu valodas prasmi. Apmācības notika praktisku nodarbību un semināru veidā. Esmu ļoti apmierināta ar pasniedzēju. Mēs nebijām īpaši liela grupa, tikai 6 cilvēki, un līdz ar to pasniedzējam bija iespēja individuālāk pieiet katram. Apguvu jaunas metodes, kā mācīt angļu valodas gramatiku bez gramatikas likumiem, un jau esmu  pārbaudījusi un izmantojusi zināšanas darbā. Tā bija vienreizēja pieredzes apmaiņa.

Oksana Karaļčuka

 

28.02.2018.

Kursu nosaukums: Practicing Culture at School

Norises vieta: Piraeu, Grieķija

Laiks: 19.02.2018. – 24.02.2018. 

Grieķijas apmeklējums manā personisko uzdevumu sarakstā bija nepadarīto darbu ailītē jau 20 gadus, kad beidzot, pateicoties Erasmus projektam, radās iespēja situāciju mainīt. Izvēlējos kursu “Practicing Culture at School” divu iemeslu dēļ, pirmkārt, tas saistījās ar manu darbu un pienākumiem citos Erasmus projektos, otrkārt, grieķu kultūra mani vienmēr ir bijusi interesanta. Ar mācībām un programmu esmu pilnīgi apmierināta, brauciens bija veiksmīgs, iespaidu daudz, satikti brīnišķīgi cilvēki. Nekad neesmu gaidījusi no kursiem gatavu, skolā izmantojamu materiālu, tāds katram skolotājam ir jāveido pašam, kursi ir vispārīgai pilnveidei un attīstībai, un šie kursi pilnībā atbilda manām vēlmēm un vajadzībām.

Indra Eglīte

30.01.2018.

Kursu nosaukums: How to Make School More Digital

Norises vieta: Tenerife, Spānija

Laiks: 15.01.2018. – 21.01.2018.

Izvēloties šo kursu, pamatmotivācija bija iemācīties un ieviest savā ikdienas darbā  jaunas metodes un paņēmienus, jo, kā zināms, digitalizācija un IKT lietojums skolā ir aktualitāte visās Latvijas skolās. Nav jau tā, ka mēs vakarskolā nelietojām tehnoloģiju piedāvātās iespējas – lietojām, taču, aizbraucot uz kursiem, izrādījās, ka mūsu lietotās un apgūtās tehnoloģijas ir kā pilīte okeānā. Dažas atziņas, ko guvu sev:

  • man kā pedagogam ir bail kļūdīties tehnoloģiju lietojumā – nu ir jau mūsdienīgi teikt: sadarbojies ar skolēniem, lai viņi tev palīdz, bet cik tad tu ilgi lūgsi skolēnu palīdzību? Nekompetentai būt negribas, bet, lai būtu pilnībā pārliecināta, ar šīm tehnoloģijām ir jādzīvo ikdienā.
  • lai kaut ko apgūtu patiešām perfekti un lai no tā būtu reāla jēga, ir nepieciešams laiks. Laiks meklēt, apgūt, aprobēt, noslīpēt. Tas ir lielākais klupšanas akmens – jo mūsu laiks ir vajadzīgs vēl padsmit dažādu dzīves lomu spēlēšanai. Varbūt tas ir jautājums par prioritātēm? Iespējams.
  • Iedvesmoja pasniedzēju puspajokam sniegtais salīdzinājums tehnoloģiju lietojumam un ziepēm. Škiet – nu kas gan tur var būt kopīgs? Atbilde – mēs taču nedomājam par to, kā mazgājam rokas, neplānojam īpaši atgriezt krānu un izvēlēties īpašu ziepju veidu. Nē, mēs vienkārši mazgājam rokas, jo ievērot personisko higiēnu ir pašsaprotami un dabiski. Tādā pašā līmenī būtu jānonāk katram, lai novērtētu – jā, esmu prasmīgs tehnoloģiju lietotājs, un IKT metožu izmantojums man ir dabisks.

Vispār jau sagrieza gan  šie kursi manu līdzšinējo pasauli kājām gaisā.  Nevarētu teikt, ka ar steigu metos apgūt jaunas metodes (un to ir neskaitāmi daudz), bet pārliecinājos, cik vērtīgi šie instrumenti var būt prasmīga lietotāja rokās. Un par tādiem mēs katrs varam kļūt.

Daiga Ramata

 

14.11.2017.

Kursu nosaukums: Fluency & Language Development for Educational Staff

Norises vieta: Valleta, Malta

Laiks: 16.10.2017.-27.10.2017.

Erasmus+ apmaiņas programmā braucu otro reizi. Pēc pirmās pieredzes sapratu, ka nav variantu – ir jābrauc! Un droši vien, ja būs iespēja braukt trešo reizi, piedalīšos.
Nolēmu piedalīties Erasmus+  mobilitātes programmā, jo zināju, ka tā būs lieliska iespēja.  Visi bija ieinteresēti, lai kursanti 100% apgūtu nepieciešamās zināšanas un iemaņas. Profesionālais ieguvums noteikti ir ātrā pielāgošanās darba vietā un tās straujajam darba tempam.
Ja vēl domā, svārsties, braukt vai nebraukt? Brauc, es esmu pārliecināta, ka nenožēlosi un būsi tikai ieguvējs ne tikai profesionālā ziņā, bet arī garīgā!

Olga Suharževska

Kursu nosaukums: CLIL – Practical Methodology for teachers working with CLIL

Norises vieta: Valleta, Malta

Laiks: 23.10.2017.-27.10.2017.

Erasmus+ mobilitātes programmā braucu pirmo reizi. Līdz pēdējam nevarēju iedomāties, ka, pateicoties šai programmai, nokļūšu Maltā. Erasmus+ programmai ir vairāki plusi: pieredzes un zināšanu iegūšana, jaunu cilvēku iepazīšana, iespēja ieraudzīt Pasauli, pozitīvo emociju iegūšana un sevis atrašana. Sadarbībā ar uzņemošo institūciju bija ļoti laba. Viss bija laicīgi nosūtīts un saprotami aprakstīts. Profesionālais ieguvums ir ļoti liels, iegūtas zināšanas labprāt izmantoju ikdienas darbā. Ja vēl būs tāda iespēja, es esmu pārliecināta, kā to vajadzētu izmantot, jo tu esi katrā ziņā  ieguvējs.

 Ņina Sokolova

 Kursu nosaukums: Fluency & Language Development for Educational Staff

Norises vieta: Valleta, Malta

Laiks: 23.10.2017.-27.10.2017.

Nolēmu piedalīties Erasmus+ programmā, jo zināju (pēc atsauksmēm), ka tā būs lieliska iespēja valodas apguvē.  Apmaiņas programmā Erasmus+ braucu pirmo reizi. Pirms došanās uz kursiem pēc pašas iniciatīvas gāju uz angļu valodas kursiem, lai programmas laikā nebūtu lielu saskarsmes problēmu un pēc iespējas labāk varētu iesaistīties kursu norisē. Kad uzzināju par iespēju, pateicoties šai programmai, braukt uz Maltu, nedaudz uztraucos, jo es kautrējos runāt. Pirms braukšanas centos iepazīsties ar Maltas kultūru, tradīcijām, vēsturi un ģeogrāfiju. Vizītes laikā ar uzņemošo institūciju nebija nekādu problēmu. Viss bija organizēts tā, lai mēs 100% justos droši, laimīgi un apgūtu nepieciešamās zināšanas un iemaņas. Apmācības notika pozitīvā gaisotnē, jau pēc pirmās nodarbības sapratu, ka nenervozēju. Uz nodarbībām gāju ar pozitīvo noskaņu. Pasniedzēji ļoti augstā līmenī. Loti noderīgas bija organizētās ekskursijas, kuru laikā mēs iepazināmies ar valsti un praktizējām angļu valodu. Pēc pirmās pieredzes sapratu, ka – ir jābrauc! Un jābrauc uz vismaz divām nedēļām, ar vienu ir par maz. Ja būs iespēja braukt otro reizi, obligāti piedalīšos. Katrs gatavoja prezentāciju par savu valsti, tā bija iespēja iepazīt citu tautu īpatnības, kultūru. Paralēli valodai apguvām arī CLIL metodiku, jo savā skolā strādājam pēc šīs metodes.

Ceru, ka mans piemērs iedrošinās daudzus citus pilnveidot savas svešvalodu zināšanas.

Olita Šarlāne

Kursu nosaukums: Fluency & Language Development for Educational Staff

Norises vieta: Valleta, Malta

Laiks: 06.11.2017.-10.11.2017.

Mēs studējām ETI. Maltā ETI skola ES fondos strādā jau vairāk nekā 7 gadu. Valodu skolas ETI (Executive Training Institute) ir daļa no ESE grupas, kas atrodas tās teritorijā St. Julians. Katru gadu vairāk nekā 200 skolotāju ierodas šajā mācību centrā angļu valodas attīstībai un apmācībai. Institūts ir aprīkots ar augstākās kvalitātes tehnoloģijām un ērtu atpūtas zonu. Pēc skolas pabeigšanas visiem skolas skolēniem tiek piedāvāta tiešsaistes angļu izglītība: 3 mēnešu programma, lai nostiprinātu valodas zināšanas.

Es apmeklēju kursus “Fluency and English Language Development for Teachers”. Šis kurss ir ideāls, ja vēlaties uzlabot un attīstīt savas angļu valodas zināšanas. Tāpat arī apguvām metodes darbam ar CLIL. Daudz varēšu izmantot savā darbā.

Visi skolas darbinieki ir absolūti profesionāli! Mūsu grupas kurators – Judit, par viņu es varu runāt tikai visaugstākajā pakāpē!

Mācīšanās process bija intensīvs, bet ērts, bez stresa. Mūsu grupā bija 4 studenti. Mēs bijām ļoti aktīvi, palīdzot viens otram. Mūsu komunikācija turpinājās pēc nodarbībām, ekskursijām, vēlu vakariņām. Mēs sazināmies līdz šim!

Un vienu vakaru mani uzaicināja uz īstu improvizācijas teātri, kurā uzstājās aktieri no Anglijas, Melnkalnes, Indijas un Maltas. Tas bija reāls piedzīvojums. Mēs runājām par visu! Mēs runājām! Tas ir pārsteidzoši!

Ekskursijas veica brīnišķīgs gids Mario. Viņš ne tikai stāsta par Maltas vēsturi un kultūru, bet arī ekskursiju laikā māca jums angļu valodu.

Es ieteiktu visiem, ja jums ir iespēja apgūt šāda veida kursus, noteikti izmantojiet to!

Jūs ne tikai uzlabojat valodu. Jūs varēsiet apgūt jaunas darba metodes izglītībā. Jūs atklāsiet jaunas valstis. Atrodiet jaunus draugus.

Man bija tikai nedēļa, bet daudzas jaunas idejas.

Natālija Šilde

 

01.07.2017.

Projekta MORE LANGUAGES = MORE POSSIBILITIES pieteikums

Valsts izglītības attīstības aģentūras projektu konkursā apstiprināts!!!

Projekta apraksts

Projekta programma paredzēta pedagoģijas jomas profesionāļiem, kas strādā skolu  izglītībā un ir ieinteresēti izstrādāt efektīvus veidus un pieejas, kā iesaistīt sociālā riska grupas  un pāragri skolu pametušos jauniešus izglītības sistēmā. Projekta  saturs veidots, lai uzlabotu skolu izglītības personāla kvalitāti un paaugstinātu darbam nepieciešamo kompetenču līmeni. Pamatideja- kā palīdzēt jauniešiem  novērtēt savu prasmju  atbilstību mūsdienu darba tirgus prasībām un izvēlēties piemērotus veidus to uzlabošanai. Tikpat nozīmīga ir arī radošo un pašizpausmes spēju apzināšana, izkopšana un attīstība. Eiropas kultūras un izglītības kontekstā tiks akcentēta izglītība  kā  cilvēka personības veidotāja.  Tā ir būtiska katra jaunieša personības  sastāvdaļa, kas palīdz ieraudzīt citu pasaules ainu, tajā atzīto un pieņemto vērtību sistēmu.

Ir būtiski paplašināt pedagogiem pieejamo paņēmienu un metožu klāstu, izmantojot gan tradicionālos, kas savu efektivitāti pierādījuši gadu gaitā, atmetot morāli novecojušos un neefektīvos un izmantojot jaunās pieejas, ko diktē mūsdienu sabiedrības prasības. Izglītības sistēma visā pasaulē un Eiropā balansē uz vecā un jaunā robežas, un ir nepieciešams sabalansēt formālas un neformālas izglītības praksi, lai nodrošinātu maksimāli augstu mācību efektivitāti.  Projekta ietvaros paredzēta plaša un daudzpusīga pieredzes apmaiņa par iespējām dažādot sociālā riska grupas  izglītības piedāvājumu.

 

Projekta mērķis:

uzlabot, aktivizēt skolu un citu izglītības iestāžu darbu ar  sociālā riska grupas  jauniešiem, iesaistot viņus neformālās un formālās izglītības procesā, tādējādi paaugstinot izglītības iestādes  kapacitāti un darba efektivitāti un mazinot agrīnu skolas pamešanas risku

 

Projekta uzdevumi:

  1. pedagogiem iepazīties ar partnervalstu pieredzi jauniešu mūžizglītības darba organizēšanā un ieviest savā darbā Latvijas un Valmieras apstākļiem piemērotas metodes šī darba optimizēšanai
  2. pedagogiem iepazīties ar pieredzi karjeras vadības, projektu darba, CLIL metodikas, padziļinātas svešvalodu apguves, IKT un brīvdabas pedagoģijas metožu izmantošanā darbā ar sociālā riska grupas jauniešiem

 

Dalībnieku skaits- 12 dalībnieki: skolotāji un administrācijas pārstāvji

Aktivitātes:

* piedalīšanās kursu nodarbībās

* dalība neformālās nodarbībās,  dalība kultūras programmā

* vietējo izglītības iestāžu un pašvaldības institūciju apmeklējums

* apgūto  kompetenču izvērtējums

* tikšanās un pārrunas ar partnerorganizāciju pedagogiem,  administrāciju, pašvaldību pārstāvjiem, izglītojamajiem, citām ieinteresētajām personām

*  projekta rezultātu izvērtējums un turpmākā darba prognozes ilgtermiņā.

Metodoloģija

Katras dienas plānojumā paredzēti nodarbību un kultūras programmas bloki. Nodarbības ilgums 1 akadēmiskā stunda; katru dienu plānotas 4 -8 nodarbības, reģionālo specifiku atspoguļojošs kultūras bloks un katras dienas noslēgumā- izvērtējums, darba analīze, diskusijas.

Rezultāti un ietekme uz mērķauditoriju

Plānots, ka dalībnieki apgūs šādas zināšanas, prasmes un iemaņas:

* zināšanas neformālās izglītības programmu veidošanā un realizēšanā

* zināšanas par veiktajiem pētījumiem sociālā riska grupas jauniešu izglītošanā, izdarītajiem secinājumiem un to izmantošanu izglītības darba plānošanā ar mērķi pazemināt agrīnu skolas pamešanas risku

* zināšanas par cilvēku ar ļoti zemām pamatprasmēm iesaistīšanu izglītības procesā,  jauniešu matemātikas, lasīšanas un pašizpausmes spēju uzlabošanas metodēm

*prasmes tehnoloģiju izmantojumā- dažādu IKT risinājumu izmantošanā

* idejas un prasmes netradicionālu metožu un paņēmienu izmantošanā

* zināšanas un prasmes karjeras vadības darbā un dažādu starptautisku un vietēja mēroga kultūras projektu realizāciju skolā

* zināšanas par dažādu faktoru ietekmi uz  atšķirīgiem aspektiem, piemēram, jaunās tehnoloģijas, un digitalizācijas ietekmi uz prasmi lasīt un rakstīt, un uz cilvēku no attāliem reģioniem un sociālām riska grupām pietuvināšanu tehnoloģiju videi un tās sniegtajām iespējām

* turpinās uzturēt un attīstīt projekta laikā iegūtos kontaktus ar partnerorganizāciju kolēģiem, apmainīties idejām, izstrādāt kopīgus projektus mācību priekšmetu jomās u.c.

 

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux