“Raksti un zīmes”

Piektdien, 27.martā, Starpkultūru informatīvās dienas ietvaros Valmieras 2.vidusskolā notika interaktīvs, izglītojošs sarīkojums bērniem un ģimenēm “Raksti un zīmes”.
Ar radošu un izzinošu, mākslas, mūzikas un deju nodarbību palīdzību pieredzējušu speciālistu vadībā sarīkojuma dalībnieki tika rosināti ar folkloras, mākslas un izglītības līdzekļiem veidot pozitīvu starpkultūru dialogu, apgūt starpkultūru komunikācijas prasmes, izzināt līdzīgo un atšķirīgo dažādu tautu kultūrā un tradīcijās, rosinot iecietību un novēršot diskrimināciju.
Skolēni iepazina Lielvārdes jostā ieaustās latvju zīmes, klausoties etnogrāfes Indras Čeksteres stāstījumā. Pēc tam viņiem bija iespēja izveidot savu Lielvārdes jostu no papīra mākslinieces Sandras Sabīnes Jaundalderes un režisores Margitas Porietes vadībā, bet noslēgumā bērni izdejoja latviju rakstus kopā ar horeogrāfu un folkloras speciālistu Ernestu Spīču.
Starpkultūru informatīvā diena Valmierā norisinās Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta “Integrācijas ABC – 2″ ietvaros.
Starpkultūru informatīvās dienas mērķis ir veicināt trešo valstu pilsoņu un Latvijas pilsoņu aktīvu sadarbību un pilsonisko līdzdalību, nevalstisko organizāciju, pašvaldības un iedzīvotāju iesaisti integrācijas un naturalizācijas procesu uzlabošanā.
Starpkultūru informatīvās dienas ietvaros 27.martā viesnīcas “Wolmar” konferenču zālē risinājās tikšanās – diskusija “Kultūrdialogs un integrācija”, kuras laikā pieredzē dalījās Valmieras un Rīgas nevalstiskās organizācijas, Valmieras 2.vidusskolas direktors, Valmieras pašvaldības deputāts Andrejs Gluhovs, kā arī Valmieras pašvaldības pārstāvji.
Paralēli diskusijai trešo valstu valstspiederīgie un nepilsoņi varēja saņemt bezmaksas konsultācijas sociālos un juridiskos jautājumos. Tās sniedza pieredzējuši eksperti – jurists Jānis Ielītis un sociālā darbiniece Rita Krinberga.

DSC 00795 - Copy

www.valmieraszinas.lv

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux