Skolai JAUNS ĒDINĀTĀJS

Samaksas kārtība par ēdināšanu Valmieras 2.vidusskolā

 1. Kompleksās pusdienas 1.- 6.klasēm – valsts un pašvaldības finansējums pilnā apmērā.
 2. Kompleksās pusdienas 7.-9.klasēm: 2,78 EUR
 • Vecāku līdzfinansējums 2.10 EUR
 1. Kompleksās pusdienas 10.-12.klasēm: 2,84 EUR
  • Vecāku līdzfinansējums 2.10 EUR
 2. Maksa par launagu skolā 0,80 EUR.

5. Apmaksas kārtība:

5.1. Samaksa par ēdināšanas pakalpojumiem tiek veikti ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu;

5.2. Pārskaitījums ir jāveic par periodu, kurš nav mazāks par 5 darba dienām:

5.3. Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas (skat. 8.punktu), tiek veikts pārrēķins, pārceļot samaksu uz nākošo apmaksas periodu.

5.4. Apmaksu var veikt arī skolas ēdnīcā ar skaidras vai bezskaidras naudas norēķiniem (ievērojot 5.2.punktā noteikto apmaksas periodu).

6. Nepieciešamā informācija, kas OBLIGĀTI (NORĀDĪTĀ SECĪBĀ) ir jānorāda maksājot ar bankas pārskaitījumu:

 • Skolas nosaukums
 • Bērna vārds un uzvārds
 • Klase kurā mācās
 • Ēdienreize (piemēram – pusdienas / pusdienas un launags / launags)
 • Maksājuma periods (piemēram: 08.01. līdz 12.01.2024. – 5 dienas)
 • Atlaide (ja ir piešķirta)
 1. Norēķinu rekvizīti:

SIA “Fristar”

Reģ. Nr. LV40003658252

Norēķinu konts: LV66HABA0551056537607

 1. Informācija par kavējumiem

Lūgums savlaicīgi brīdināt par skolnieka neierašanos un atgriešanos skolā, sūtot SMS uz norādīto tālruni. Ja mēs saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā līdz attiecīgās dienas plkst. 8:00 pa tālruni 25900238, ēdināšanas maksa par prombūtnes dienu nav jāmaksā.

 1. Atvieglojumi:
 • Pamatojoties uz pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, atvieglojumi ēdināšanas maksai Pašvaldības izglītības iestādē 100% apmērā tiek nodrošināti:
 • Pusdienām izglītojamajiem ar invaliditāti, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.-9. klasē, vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību
 • Pusdienām bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.-9. klasē.
 • Pašvaldības izglītības iestādē ēdināšanas maksas atvieglojumus 50% apmērā nodrošinās:
 • Pusdienām bēreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.-9. klasē, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu.
 • Pusdienām bērniem no daudzbērnu ģimenes, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.-9. klasē, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu.
 • Pusdienām bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri apgūst vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu.

Citi raksti

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux