Skolēnu apliecības nozaudēšanas gadījumā

Skolēnu apliecības nozaudēšanas gadījumā, jārīkojas šādi:

  • Jāuzraksta iesniegums skolā
  • jāieskaita nauda (1,15 EUR) par atkārtotas apliecības izgatavošanu (piezīmēs norādot skolu, vārdu un uzvārdu). Un maksājuma uzdevumu jānosūta uz skolas kanceleju ()

Rekvizīti:

Valmieras pilsētas pašvaldība

Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201

Reģ.Nr.90000043403

SEB banka; Konta Nr. LV94 UNLA 0018 0001 4225 5; Kods: UNLALV2X

Swedbank AS; Konta Nr. LV64 HABA 0001 4020 4910 0; Kods: HABALV22

Luminor Bank AS; Konta Nr. LV38 RIKO 0002 7107 1001 1; Kods: RIKOLV2X

Luminor Bank AS; Konta Nr. LV70 NDEA 0000 0823 1291 0; Kods: NDEALV2X

AS CITADELE banka; Konta Nr. LV07 PARX 0006 6070 6000 1; Kods: PARXLV22

Citi raksti

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux