Skolotāju meistarklase Valmieras 2. vidusskolā

Jau četrus gadus Valmieras 2. vidusskola realizē CLIL (Integrētā satura un valodas apguve) programmu. Programmas mērķis radīt iespēju skolēniem attīstīt stabilas svešvalodas prasmes, realizējot mācību priekšmetu satura un svešvalodas valodas integrētu apguvi, tādejādi veicinot vispārizglītojošo skolu absolventu konkurētspēju Latvijas un Eiropas darba tirgū. Pateicoties sadarbībai ar Latviešu valodas aģentūru pēdējos gados, skola aktīvi iesaistījās dažādos starptautiskajos un vietējos projektos, kā arī piedalījās LVA konferences „CLIL metodika: pieredze un nākotnes perspektīva” programmas tapšanā un norisē.
Atsaucoties uz Latviešu valodas aģentūras speciālistu: Anitas Sniedzes, Ērikas Pičukānes un Daces Dalbiņas ierosinājumu, nolēmām piedāvāt izzināt un dalīties pieredzē ar Valmieras pilsētas un Kocēnu novada skolotājiem par CLIL programmas realizāciju, organizējot meistarklasi “Mācību satura un valodas integrēta apguve dažādu mācību priekšmetu stundās”.
Šobrīd CLIL (integrēta satura un valodas mācīšana) ir aktuāla tēma Eiropā un viena no jaunākajām pieejām mācīšanas metodikā. Tā ir arī viena no Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas prioritātēm un pamatnostādnēm, jo izglītības pētījumi pierādījuši, ka šī pieeja veicina gan skolēnu lingvistisko, gan kognitīvo attīstību.
Uzrunāti, ķērāmies darbam klāt! Divus mēnešus sešās nodarbībās Valmieras 2.vidusskolas skolotāji mācīja skolotājiem no Valmieras, Sedas, Trikātas, Matīšiem, Rencēniem u.c. jaunas metodes, kā mācību priekšmetu pasniegt divās vai vairākās valodās. Jāatzīst, ka kolēģi izrādīja interesi par CLIL programmu un aktīvi piedalījās atklātajās nodarbībās, vērojot: sporta stundu skolotājas Oļesjas Gondarjukas vadībā, dabaszinību stundu skolotāju Ņilas Zaicevas un Olgas Suharževskas vadībā, kā arī matemātikas stundu skolotājas Natālijas Šildes vadībā. Neiztika bez diskusijām, analīzēm, pārrunām un mājas darbiem, jo meistarklases mērķis – veicināt integrēta satura un valodas mācīšanas attīstību Latvijā, palielinot skolotāju skaitu, kas strādās ar šo metodi, un veidos sadarbības tīklus ar skolotājiem citās Eiropas valstīs.
Domājam, ka mūsu un LVA organizētā meistarklase skolotājiem rosināja jaunas idejas, kuras ar prieku kolēģi centīsies īstenot arī savās skolās.
Meistarklases noslēgumā dalībnieki saņēma Latviešu valodas aģentūras apliecības.

Vjačeslavs Piskunovs
Valmieras pilsētas Bilingvālās izglītības MA vadītājs

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux