APBALVOJUMU „BALVA IZGLĪTĪBĀ” piešķir PAŠVALDĪBAS dibināto vispārējās, speciālās, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem par pašaizliedzību, humānismu, augstu profesionālo meistarību un radošu darbību pedagoģiskajā procesā un ieguldījumu izglītības iestādes vai izglītības sistēmas attīstībā, kā arī par prasmi novērtēt un veicināt katra izglītojamā individuālo spēju attīstību un personības izaugsmi mācību un interešu jomā, un par veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem un citiem izglītības iestādes sadarbības partneriem iepriekšējā mācību gadā.

 

2023.

Linda Ādamsone

Vispārējās pamatizglītības skolotāja (sākumskola, matemātika), Sākumskolas jomas vadītāja

Katrīna Briežkalne

Direktora vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos

2022.

Zigita Baldone

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja (fizika, datorika), Dabaszinātņu un tehnoloģiju jomas vadītāja

Karīna Priedīte

Pirmsskolas izglītības skolotāja

2021.

Ina Mole 

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja (latviešu valodas skolotāja), Valmieras 2.vidusskolas arodbiedrības priekšsēdētāja

Par radošu pedagoģisko darbību un sasniegumiem Valsts valodas mācīšanā, aktīvu darbu nozares arodbiedrībā un atbalstu Valmieras 2.vidusskolas darbiniekiem

Latviešu valodas skolotāja un Valmieras 2.vidusskolas arodbiedrības priekšsēdētāja Ina Mole pratusi apvienot augsta līmeņa profesionālās iemaņas un cilvēciskās īpašības sevī.

Ar augstu atbildības sajūtu veicot latviešu valodas skolotājas pienākumus Ina veiksmīgi sagatavo skolēnus dalībai valsts valodas olimpiādēs, par ko liecina ikgadu godalgotās vietas novada un valsts mēroga olimpiādēs un konkursos. Ina aktīvi iesaistās arī tradicionālo patriotisko pasākumu plānošanā un organizēšanā skolā, veiksmīgi savijot kopā latviešu tradīcijas, kultūru, valodu un etnogrāfiju. Arī arodbiedrības līdera lomā Inai ir veiksmīgi sanācis kļūt par cilvēku, kas vienmēr uzklausīs un palīdzēs, atbalstīs un iedrošinās. Ina vienmēr ir cīnījusies, pārstāvot skolas darbinieku viedokli, par skolotāja profesijas prestižu un īpašo lomu sabiedrībā. Esam gandarīti, kam varam strādāt kopā ar īstu sava darba speciālisti un labu kolēģi!

 

Marina Koļčinska

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Par augstu profesionālismu, radošu pieeju mācību darbā un ārpusstundu darbā un  veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem

Pirmsskolas izglītības skolotāja Marina Koļčinska ir īsta sava darba un iestādes patriote. Viņas profesionalitāte, mīlestība pret bērniem un cilvēciskums kalpo par pamatu veiksmīgam darba rezultātam. Īpaša pieeja katram bērnam, spēja būt par uzticamu padomdevēju un sadarbības partneri katram vecākam padara ikviena bērna pavadīto laiku bērnudārzā par neaizmirstamu piedzīvojumu, kura rezultātā bērni droši iesoļo skolas vidē. Rūpīga attieksme pret iestādes tradīcijām, pašaizliedzīgs un nesavtīgs darbs pasākumu plānošanā un organizēšanā ir Marinas neaizvietojams ieguldījums iestādes darbā. Par Marinu Koļčinsku var teikt, ka darbs un bērni viņai ir pirmajā vietā. Savukārt, skolas absolventu siltie vārdi par kopā ar audzinātāju Marinu pavadīto laiku bērnudārzā kalpo par visspilgtāko pierādījumu viņas profesionalitātei, vērtībām un bērnos ieguldīto sirdi.

 

2020.

Ņila Zaiceva

Bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja

Par aktīvu un veiksmīgu darbu EKOskolu programmā, ieguldījumu Valmieras 2.vidusskolas vairākkārtējās starptautiskās Zaļā karoga balvas saņemšanā, radošu un mērķtiecīgu darbu ar jaunatni vides izglītības un vides aizsardzības jomās

Bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāju Ņilu Zaicevu kolēģi raksturo kā zinošu, godprātīgu un radošu kolēģi. Vienlaikus stingra, taisnīga un prasīga, bet ar labu humora izjūtu apveltīta, skolēnu mīlēta un kolēģu labi ieredzēta. Spēj vienkāršas lietas padarīt aizraujošas. Jau vairākus gadus  ar saviem audzēkņiem veiksmīgi piedalās Ekoskolu programmā, vairākkārtēji saņemot starptautisko Zaļā karoga balvu, motivējot un aizraujot jauniešus vides un ekoloģijas zinātnēs. Darbs skolā ir viņas sirdslieta.

 

Aija Kraukle

Pirmsskolas skolotāja

Par radošu pieeju mācību un ārpusstundu darbā

 

Pirmskolas jomas augsti kvalificēts speciālists. Atbildīga, radoša, daudzveidīgām idejām apveltīta. Spēj saprasties ne tikai ar kolēģiem, audzēkņiem, bet arī ar viņu vecākiem. Šī sadarbība pozicionējas skaistos un lietderīgos projektos un pasākumos, daudzpusīgu mācību materiālu tapšanā latviešu valodas nodarbībām

 

2019.

Tatjana Koļesņikova

Matemātikas skolotāja

Par augstu profesionālo meistarību, radošu darbību pedagoģiskajā procesā un prasmi veicināt katra izglītojamā individuālo spēju attīstību un personības izaugsmi.

 

Liene Vingre

Pirmsskolas skolotāja 

Par kvalitatīvu mācību procesa organizēšanu, radošu pieeju mācību darbā un veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem

 

2018.

Anita Molotkova

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja (mūzika), skolotājs logopēds, interešu izglītības skolotāja.

Par radošu, profesionālo un pašaizliedzīgo darbu piedaloties skolas kultūras un ārpusstundu pasākumu organizēšanā un augstu profesionālo meistarību logopēda amatā

 

Valentīna Ustinova

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja (matemātika)

Par augstu profesionālo meistardarbu, radošu darbību pedagoģiskajā procesā un prasmi veicināt katra izglītojamā individuālo spēju attīstību un personības izaugsmi realizējot vakara (maiņu) izglītības programmas

 

Tatjana Sadovska

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Par radošu darbību pirmsskolas izglītības pedagoģiskajā procesā un veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem

 

2017.

Alla Sāre

Vispārējās pamatizglītības skolotāja (latviešu valoda) 

Par aktīvu un radošu darbu bilingvālās izglītības programmas īstenošanā un sasniegumiem pilsētas un starpnovadu radošajos konkursos

 

Oksana Ļeontjeva

Pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja.

Par radošu darbību PII pedagoģiskajā procesā un veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem

 

Oksana Karaļčuka

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja (krievu, angļu valoda)

Par skolēnu sagatavošanu un aktīvu dalību starptautisku projektu realizēšanā

 

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux