Svarīgi atrast īsto paņēmienu

Skola šodien – ar organizētu dinamisku attīstību apveltīts organisms. Skolotāji sagatavo skolēnus patstāvīgajai dzīvei, balstoties uz vispārcilvēciskajām vērtībām un morāles principiem, izmantojot gan klasiskās metodes, gan mūsdienu tehnoloģijas. Mūsu skolā vietu sev atradīs gan paši mazākie – bērnu dārzā, gan apzinīgie un mērķtiecīgie vidusskolnieki.
Esmu pārliecināts, ka tās zināšanas un prasmes, kuras skolēni iegūst skolas laikā, kalpos par pamatu turpmākajai karjeras izaugsmei.
Gribu novēlēt visiem audzēkņiem un skolas darbiniekiem, esošajiem un topošajiem, neapstāties pie sasniegtā, būt enerģiskiem un zinību alkstošiem! Un veiksmi, īstenojot nospraustos mērķus!

Skolas direktors ANDREJS GLUHOVS

Skola šodien

 • Izglītības programmas no pirmsskolas izglītības līdz pieaugušo izglītībai.
 • Vienīga skola, kura piedāvā mazākumtautību izglītības programmas bijušā Valmieras rajona teritorijā.
 • Plaša pieredze bilingvālajā izglītībā.
 • CLIL – Integrētā satura un valodas apguve (priekšmetu apguve angļu valodā).
 • Centralizētājos eksāmenos augstie rezultātu līmeņi.
 • Iespēja turpināt izglītību Latvijas, Eiropas un Krievijas augstskolās.
 • Plašas iespējas skolēniem saglabāt nacionālo identitāti un kultūru, līdztekus veidojot pilsoniskās piederības un patriotisma jūtas.
 • Liela uzmanība veltīta intelektuālai attīstībai (konkursi, pasākumi …).
 • Droša multikulturālā vide.
 • Plašas un gaišas telpas.
 • Modernās tehnoloģijas.
 • Sadarbības skolas, augstskolas Latvijā un ārzemēs.
 • Projekti.