VECĀKU RĪCĪBA, JA BĒRNS NEAPMEKLĒ SKOLU

Vecāku pienākums ir paziņot klases audzinātājam, ja bērns nevar  apmeklēt skolu jebkādu iemeslu dēļ.

Gadījumos, kad bērns slimo ne ilgāk par 3 dienām, vecāku pienākums ir ziņot klases audzinātājam (kāvējumu pieteikums E-klasē, vai īsziņa uz audzinātāja mobilo numuru jeb telefonsaruna). Skolēnam divu dienu laikā pēc izveseļošanās ir jāatnes vecāku parakstīta attaisnojoša zīme.

Ja bērns slimo ilgstoši (ilgāk par 3 dienām ), izziņai jābūt no ģimenes ārsta vai kāda cita ārstējošā speciālista.

Vecāku pienākums ir ziņot klases audzinātājam, ja bērns kaut kādu attaisnojošu iemeslu dēļ kavēs skolu ne ilgāk par 3 dienām un ne vēlāk kā pēc divām dienām atnest attaisnojošu paskaidrojumu jeb zīmi.

Vecāku pienākums ir saskaņot ar skolas administrāciju gadījumos, ja bērns skolu neapmeklēs ilgāk par 3 dienām (ģimenes atvaļinājumi, braucieni, u.c.). Skolēna pienākums ir vienoties par konsultāciju grafiku ar skolotājiem, lai apgūtu nokavēto materiālu un ne vēlāk kā divu dienu laikā atnest attaisnojošu paskaidrojumu jeb zīmi.

 

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux