Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem. Tā ir kompleksa, starpdisciplināra kultūrizglītības programma, kas katru mācību semestri aptver vairāk nekā 230 000 Latvijas bērnu un jauniešu, sniedzot viņiem iespēju sastapt kultūru. Programma uzsāka darbību ar 2018./2019. mācību gadu Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros un kopš 2022. gada tiek administrēta Latvijas Nacionālajā kultūras centrā.

Programma rūpējas, lai visiem skolēniem, kas klātienē apgūst pamata un vidējās vispārējās un profesionālās izglītības programmas, regulāri pieejamas kvalitatīvas, profesionāli veidotas kultūras norises, kas atklāj Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes. Izmantojot kultūras norises kā resursu, mācīšanās kļūst jēgpilnāka un personiskāka.

Skolēni iepazīst desmit kultūras nozares – mūziku, teātri, deju, cirku, vizuālo mākslu, kino, arhitektūru, dizainu, kultūras mantojumu, literatūru un grāmatniecību. Svarīgi, lai izvēlētās kultūras norises sniedz māksliniecisku baudījumu, raisa pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, izklaidē un vienlaikus palīdz paplašināt redzesloku un apgūt mācību saturu.

Kultūras nozarē programma:

x sekmē jaunu kultūras produktu veidošanu bērnu un jauniešu auditorijai;
x paaugstina radošo profesionāļu nodarbinātību;
x nodrošina regulāru pieprasījumu pēc kultūras norisēm, t.sk., līdz šim neizmantotos laika segmentos;
x veido pieredzējušu nākotnes auditoriju, ceļot kopējo kultūras patēriņa līmeni.

Izglītībā kultūras norišu iepazīšana:

x sekmē izglītības satura apguvi, veicinot skolēnu interesi un motivāciju mācīties;
x pozitīvi ietekmē skolēnu emocionālo labsajūtu un mentālo veselību;

x dažādo informācijas ieguves veidus (piem., alternatīva un / vai papildinājums drukātām grāmatām utt.);
x veicina sadarbību ar ģimenēm, parādot mūsdienīgu mācību procesu un sniedzot pieeju kultūras norisēm Latvijā;
x paaugstina skolotāju kultūras kompetenci, veicina viņu sadarbību savstarpēji un izglītības iestādes līmenī.

 

Valmieras 2. vidusskolā

programmu “Latvijas Skolas soma” koordinē

Meldra Āmoliņa,

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux