Vispārējās vidējās izglītības programmas 

Neklātiene

Jaunais vidusskolas modelis paredz mācību satura apguvi 3 līmeņos:

 • Vispārīgā līmeņa pamatkursi ir pietiekama izvēle vispusīgai izglītībai ikdienā. Vispārīgā līmeņa pamatkursi parasti ir aptuveni divas reizes īsāki nekā optimālā līmeņa pamatkursi.
 • Optimālā līmeņa pamatkursu apguve svarīga jomās, kuras būs nepieciešamas tālākām studijām augstskolā.
 • Augstākā līmeņa padziļinātie kursi tev būs svarīgi jomās, ar kurām visciešāk saisti savas nākotnes ieceres un kurās gribēsi specializēties.

Jaunajā mācību standartā kursi iedalās trīs veidos:

 • pamata,
 • padziļinātos un
 • specializētos kursos.

Kā notiks mācību process jaunā standarta ietvaros?

 • Skolēnam ir jāapgūst trīs padziļinātie kursi.
 • Obligātie noslēguma eksāmeni:
  • optimālajā līmenī:
  • latviešu valodā;
  • svešvalodā;
  • matemātikā;
  • kā arī augstākajā līmenī divos no trim apgūtajiem padziļinātajiem kursiem.

Pamatkursus mācās 10. un 11. klasē, bet padziļinātos kursus 11. un 12. klasē atbilstoši skolas veidotajam stundu sarakstam. Pamatkursu apguvei paredzēts veltīt aptuveni 70% mācību laika, bet padziļināto un specializēto kursu apguvei aptuveni 30% mācību laika.

BASIC

Priekšmets3 gados10.klase11.klase12.klase
Latviešu valoda I + literatūra210633
Svešvaloda I (B2)2808422
Svešvaloda (B1)2106222
Vēsture un sociālās zinātnes I140422
Kultūras pamati3511
Dabaszinības2106222
Matemātika I3851156
Datorika7022
Sports un veselība3511
Projekta darbs3511
Latviešu valoda un literatūra II10533
Sociālās zinātnes II10533
Vēsture II10533
55181720
Specializētie kursi
Psiholoģija7022
Ekonomika702

 

PAŠIZAUGSME UN ATTĪSTĪBA

Priekšmets3 gados10.klase11.klase12.klase
Latviešu valoda I + literatūra210633
Svešvaloda I (B2)2808422
Svešvaloda (B1)2106222
Vēsture un sociālās zinātnes I140422
Kultūras pamati3511
Literatūra I0
Fizika I14044
Ķīmija I10533
Bioloģija I7022
Ģeogrāfija I7022
Matemātika I3851156
Datorika7022
Sports un veselība3511
Projekta darbs3511
Latviešu valoda un literatūra II10533
Vēsture II10533
Svešvaloda C1 II10533
213560212118
Specializētie kursi
Psiholoģija7022
Ekonomika7022

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux